Uwaga studenci III roku fizjoterapii i dietetyki

Uwaga studenci III roku fizjoterapii i dietetyki

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Organizacji Praktyk Zawodowych, jednym z warunków zaliczenia praktyki zawodowej jest  złożenie przez studenta w dziekanacie w ciągu 7 dni od daty zakończenia praktyki, wypełnionego dziennika praktyki zawodowej