SZKOLENIE BHP dla studentów I roku ETI

SZKOLENIE BHP dla studentów I roku ETI

Osoby, które nie zgłosiły się na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązane są do uzupełnienia w/w szkolenia ostatecznie do dnia 30.01.2018 roku. W tym celu należy skontaktować się z Panem mgr Eugeniuszem Rachmielem (tel. /75/ 64-53-322, budynek nr 12) oraz z Panią dr Wiolettą Palczewską (tel. /75/ 64-53-333, budynek nr 3, pok. 9).