Seminarzyści prof. Andrzeja Milewicza

Seminarzyści prof. Andrzeja Milewicza

Spotkania ze studentami piszącymi prace dyplomowe pod kierunkiem Pana prof. Andrzeja Milewicza będą odbywać się wg następującego harmonogramu:

studenci III roku studiów licencjackich:   30.10.2018 godz.15.30,   22 oraz 29.11.2018 godz.17.00, 13.12.2018 godz.15.30

studenci studiów magisterskich:  30.10.2018 godz.16.00,  22 oraz 29.11.2018 godz.18.00, 13.12.2018  godz.16.30