Rekrutacja na pilotażowe płatne praktyki zawodowe!

Rekrutacja na pilotażowe płatne praktyki zawodowe!

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację studentów, na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

pn.   ”Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego.

 

Zgodnie z projektem studenci KPSW w Jeleniej Górze będą uczestniczyć w programie pilotażowych płatnych praktyk zawodowych w okresie: od grudnia 2016 do czerwca 2018r.

 

W projekcie mogą wziąć udział:

 

studenci III roku studiów na kierunkach:

- Dietetyka

- Wychowanie fizyczne

- Edukacja techniczno-informatyczna

 

studenci II roku studiów na kierunkach:

- Dietetyka

- Fizjoterapia

- Wychowanie fizyczne

- Edukacja techniczno-informatyczna

 

 

Planowana liczba studentów WP-T biorących udział w projekcie:

Lp.

Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych płatnych praktyk zawodowych

Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach

1

Dietetyka

36

2

Fizjoterapia

17

3

Wychowanie fizyczne

25

4

Edukacja techniczno-informatyczna

18

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o udział w projekcie (załącznik 2) podpisany przez studenta, należy złożyć

w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

(niezależnie od deklaracji, które otrzymali Państwo na spotkaniu informacyjnym).

 

 

Termin składania wniosków:

do 5.12.2016r.do godz.13.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki:

Załącznik 1-Regulamin rekrutacji praktykantów KPSW

Załącznik 2- Wniosek studenta o udział w projekcie