Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru - terminarz spotkań

Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru - terminarz spotkań

Wykaz przedmiotów ogólnouczelnianych do realizacji w semestrze letnim 2017/2018 - zebrania organizacyjne
 
Lp. Nazwa przedmiotu Prowadzący Termin spotkania/sala Liczba grup
1. Zespołowe gry sportowe -                   15 godzin mgr Leszek Harapin 20.02.2018 godz. 18.00, sala 8, bud. 3 1
2. Nordic walking - 30 godzin mgr Małgorzata Rybarczyk-Rokita 19.02.2018 godz. 19.15 Pływalnia KPSW 1
3. Podstawy relaksacji - 30 godzin dr Alicja Nowak   2
 
4. Żywienie człowieka zdrowego -               15 godzin mgr inż. Paulina Dobrowolska  19.02.2018 godz. 15.30 sala 104, bud. 3 2
mgr inż. Beata Garlińska 1
5. Dogoterapia - 15 godzin mgr Małgorzata Łasek-Dowiat 19.02.2018 r. (poniedziałek parzysty) godz. 17:00, s. 14, bud. 11 2
6. Gry i zabawy dydaktyczne -                  30 godzin dr Anna Dzikomska-Kaczan   2
7. Asertywność - trening interpersonalny - 15 godzin dr Oliwia Tarasewicz-Gryt 20.02.2018 r. (wtorek parzysty), godz. 16:00,       s. 310 2