Prośba o złożenie kwestionariuszy socjalnych

Prośba o złożenie kwestionariuszy socjalnych

Wszyscy pracownicy proszeni są o złożenie kwestionariuszy socjalnych oraz wniosków dotyczących dofinansowania wczasów pod gruszą oraz wypoczynku letniego do dnia 31.05.2017 roku. Wszystkie informacje oraz kwestionariusze dostępne są w serwisie pracowniczym >>>