Płatne praktyki

Płatne praktyki

Wszystkie Informacje na temat płatnych praktyk znajdują się pod poniższym adresm:

http://platnepraktyki.kpswjg.pl/ >>>

Studenci proszeni są o zapoznanie się z regulaminem przyznawania świadczeń materialnych.