Plan zajęć na przedmioty ogólnouczelniane do wyboru 24.02.2018

Plan zajęć na przedmioty ogólnouczelniane do wyboru 24.02.2018

 

Wykaz przedmiotów ogólnouczelnianych do realizacji w semestrze letnim 2017/2018 - plan zajęć
 
Lp. Nazwa przedmiotu Prowadzący Termin spotkania/sala Liczba grup
1. Zespołowe gry sportowe -                   15 godzin mgr Leszek Harapin   1
2. Nordic walking - 30 godzin mgr Małgorzata Rybarczyk-Rokita piątek TP 15.00-18.00 (w okresie kwiecień - maj przewidziane są dwie wycieczki w soboty) 1
3. Podstawy relaksacji - 30 godzin dr Alicja Nowak FIZJO, PED i DZiks czwartek godz. 16.30-18.00 sala 301 2
FA - czwartki, godz. 16.20-17.50, s. 301/ bud. 3
4. Żywienie człowieka zdrowego -               15 godzin mgr inż. Paulina Dobrowolska    2
mgr inż. Beata Garlińska piatek TN godz. 15.45  - ZMIANA 1
5. Dogoterapia - 15 godzin mgr Małgorzata Łasek-Dowiat poniedziałki parzyste, godz. 16:30-18:45, s. 14/bud. 11        (II Dziks, FIZ gr 2, II PWIP, III PWiP) - G1                                                                                            czwartki parzyste, godz. 16:50-19:05, s. 14                            (II FG, FIZ gr 1 i gr 3, II PWIP, III PWiP) - G2 2
6. Gry i zabawy dydaktyczne -                  30 godzin dr Anna Dzikomska-Kaczan   2
7. Asertywność - trening interpersonalny - 15 godzin dr Oliwia Tarasewicz-Gryt środa nieparzysta, godz. 16:20-17:50, s. 310/bud. 11      (II Dziks, II FA, II FG, II WF) - G1                                           czwartek nieparzysty, godz. 16:40-18:10, s. 310/bud. 11 (II FIZ) - G2 2