Pielęgniarstwo- studia niestacjonarne

Pielęgniarstwo- studia niestacjonarne

Ćwiczenia kliniczne prowadzone przez Pana mgra Przemysława Piotrowskiego z przedmiotu komunikowanie interpersonalne z pacjentem w dniu 28 stycznia 2018 (niedziela) odbędą się na terenie uczelni. Zajęcia z tego przedmiotu w piątek i sobotę odbędą się w szpitalu.