Nabór do projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych

Nabór do projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych

Nr projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA

W JELENIEJ GÓRZE

ul. Lwówecka 18 58 – 503 Jelenia Góra, tel. +48 75 645 33 42, www.kpswjg.pl, kamila.biniek@kpswjg.pl

Jelenia Góra, 03.10.2016
 
OGŁOSZENIE

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór dla studentów kierunków medycznych  do projektu Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznychdofinansowanego w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Republika Czeska-Polska, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W pierwszej fazie realizacji projektu prowadzona rekrutacja obejmuje udział w następujących działaniach:

2016

 

09.11.2016: udział w konferencji otwierającej projekt w Republice Czeskiej

14 – 18.11.2016: udział w 5 dniowym kursie językowym w Republice Czeskiej

 

2017

 

Styczeń 2017: 2 dni: udział w warsztacie w Republice Czeskiej

Kwiecień 2017: 2 dni: udział w warsztacie w Polsce

Maj 2018: 3 dni: udział w kursie językowym w Republice Czeskiej

Czerwiec 2017: 13 dni: staż w szpitalu w Republice Czeskiej.

 

Na wyjazd na konferencję w dniu 09.11.2016 dysponujemy 30 miejscami dla studentów.

W pozostałych działaniach w każdym wyjeździe ma wziąć udział grupa 20 studentów.

Warunki udziału:

W projekcie mogą wziąć udział studenci kierunków medycznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. W pierwszej kolejności wybrane zostaną osoby z 2 roku pielęgniarstwa, w drugiej kolejności z 1 roku pielęgniarstwa. Możliwy jest również udział studentów 3 roku pielęgniarstwa i innych kierunków medycznych, za pozwoleniem dziekana i w przypadku pozostania wolnych miejsc na wyjazdy.

Zgłoszenia prosimy zgłaszać ustnie u pani Bogumiły Pieczychlebek, dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technicznego lub mailem na adres: bogumila.pieczychlebek@kpswjg.pldo 24 października 2016.