II rok pielęgniarstwa- zmiana terminu egzaminu

II rok pielęgniarstwa- zmiana terminu egzaminu

Egzamin poprawkowy z chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego odbędzie się 29 czerwca o godzinie 15.30