II rok kierunku pielęgniarstwa

II rok kierunku pielęgniarstwa

 
 
 Przypominamy, że 17 maja 2017 r. o godzinie 15:45 w sali 4 (budynek nr 3 WPT) odbędzie się
OBOWIĄZKOWE spotkanie dla uczestników projektu PL-CZ w sprawie warsztatów i innych działań organizowanych w ramach projektu.
 
Ewentualna nieobecność musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim.
Zwolnienie lekarskie należe złożyć w dziekanacie WPT u Pani Bogumiły Pieczychlebek.