I rok pielęgniarstwa ( studia stacjonarne licencjackie ) - szkolenie BHP

I rok pielęgniarstwa ( studia stacjonarne licencjackie ) - szkolenie BHP

Przypominamy, że w dniu 6 grudnia 2017 w godz. 14.30-16.00 ( sala 4) odbędzie się szkolenie w zakrsie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecność obowiązkowa.