ćwiczenia kliniczne- I rok pielęgniarstwa st. niestacjonarne

Ćwiczenia kliniczne z przedmiotu komunikacja interpersonalna z pacjentem z Panem mgr Przemysławem Piotrowskim będą odbywać się zgodnie z harmonogramem w WCSKJ w Jeleniej Górze na Oddziale Onkologii i Chemioterapii ( świetlica, poziom -1).