I rok pielęgniarstwa- studia niestacjonarne

Wszystkie ćwiczenia kliniczne z Panią Dorotą Krystkiewicz będą odbywać się na uczelni zgodnie z obowiązującym planem ( sala 206).