I rok pielęgniarstwa i dietetyki

I rok pielęgniarstwa i dietetyki

Studenci I roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo i dietetyka powinni niezwłocznie zgłosić się z legitymacją studencką do Sanpidu celem wyrobienia książeczek zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Laboratorium mieści się przy ul. Wolności 139 i jest czynne jest w dni robocze w godz.8.00-14.00 (badania są nieodpłatne).