Etyka zawodu nauczyciela - II rok WF

Etyka zawodu nauczyciela - II rok WF

Zajęcia z przedmiotu Etyka zawodu nauczyciela z Panem dr Konradem Morawskim odbędą się w następujących terminach:

 

- 16.10.2017 r. (poniedziałek), 8.00-9.30 - wykład;

- 23.10.2017 r. (poniedziałek), 8.00-9.30 - ćwiczenia.