DO WSZYSTKICH STUDENTÓW WP-T !!!

DO WSZYSTKICH STUDENTÓW WP-T !!!

ZORGANIZOWANE, ANONIMOWE

BADANIA ANKIETOWE

Studencka ankieta oceny zajęć i pracy nauczyciela akademickiego

Oceniany semestr: semestr zimowy 2016/2017

 

Drodzy studenci!

W terminie od 7 marca do 22 marca 2017 r. trwały będą badania ankietowe. Prosimy Was o rzetelną i uczciwą ocenę pracy nauczycieli oraz zajęć semestru zimowego bieżącego roku akademickiego.

 

W pytaniu otwartym nie szczędźcie pochwał i negatywnych uwag.
Wszystkie one będą dla nas bezcenną wskazówką w dążeniu
do poprawy jakości kształcenia!!!
 

Wypełnienie ankiety trwa zaledwie około 15 minut.

 

BADANIA ODBYWAŁY SIĘ BĘDĄ W RAMACH FRAGMENTU WYBRANYCH ZAJĘĆ DLATEGO

OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA!!!

 

HARMONOGRAM

Na zajęcia stawiacie się w sali zgodnie z planem zajęć, następnie razem z wykładowcą przechodzicie do sali komputerowej, w której przeprowadzone będzie właściwe badanie ankietowe.

 

KIERUNEK DIETETYKA

I rok:

Poniedziałek 13 III 2017 około godz. 9:45 s. 229 (dr B. Laszkiewicz) gr. I

Czwartek 16 III 2017 około godz. 11:30 s. 229 (dr T. Lewandowski) gr. II

II rok:

Poniedziałek 13 III 2017 około godz. 15:45 s. 229, 221, 120 (dr K. Semeriak-Siecla) - ZMIENIONY TERMIN!

III rok:

Środa 15 III 2017 około godz. 11.00 s. 229 (mgr T. Gola) gr. I

Piątek 10 III 2017 około godz. 9:00 s. 229 (mgr T. Gola) gr. II

 

KIERUNEK EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

II rok:

Poniedziałek 13 III 2017 około godz. 08:00 s. 221 i 120 (dr B. Laszkiewicz s. 221 i prof. R. Gielerak s. 120)

III rok:

Wtorek 07 III 2017 około godz. 08.00 s. 221 (dr B. Laszkiewicz)

 

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

I rok:

Środa 08 III 2017 między godz. 15:00-16:00 s. 229, 221 (mgr D. Cichoń)

II rok:

Wtorek 14 III 2017 między godz. 11:30-15:30 s. 229 (dr M. Sobolak)

III rok:

Środa 15 III 2017 około godz. 15.00 s. 229, 221 (dr D. Milko)

 

KIERUNEK PIELEGNIARSTWO

I rok:

Wtorek 7 III 2017 około godz. 10.45 s. 229 i 120 (dr W. Palczewska s. 229 i mgr T. Neumann s. 120) 

Środa 8 III 2017 około godz. 18:00 s. 229 (mgr M. Bąk)

II rok:

Wtorek 7 III 2017 około godz. 16.30 s 229 (mgr R. Wysocka) gr. I

Wtorek 14 III 2017 około godz. 16.15 s 229 (mgr R. Wysocka) gr. II

III rok:

Czwartek 16 III 2017 około godz. 18.00 s. 229, 120 (dr I. Bielawska)

 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

I rok:

Poniedziałek 13 III 2017 około godz. 13:15 s. 229 (dr T. Jonak) 

II rok:

Poniedziałek 13 III 2017 około godz. 11.30 s 229 (mgr W. Lara)

III rok:

Środa 22 III 2017 około godz. 15.00 s. 229 (dr T. Jonak)