Bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki

Bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki

   09.02.2018 - Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa zaprasza maturzystów na bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki, który przeznaczony jest dla osób, które będą zdawały maturę z matematyki na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

 

   Początek zajęć miał miejsce w dniu 05 lutego 2018 r. i wtedy uzgodniono, że zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu, tj. w poniedziałek i piątek w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w bloku 03 w sali wykładowej 131 w godzinach 16.30 - 18.00. Jednocześnie ustalono, że zajęcia poniedziałkowe ukierunkowane będą na przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, natomiast zajęcia piątkowe ukierunkowane będą na przygotowanie do egzaminu maturalnego na  poziomie rozszerzonym. W każdym przypadku podstawową formą będzie rozwiązywanie zadań maturalnych.

Prowadzącym kurs jest wykładowca matematyki kierunku Edukacja techniczno-informatyczna

Pan Andrzej Rehlis

Więcej informacji o organizowanym kursie będzie można uzyskać pod telefonem (075) 645 33 32 lub poprzez kontakt mailowy eugeniusz.gronostaj@kpswjg.pl