Aktualności w sprawie płatnych praktyk!

Aktualności w sprawie płatnych praktyk!

Aktualności

  • z dnia 21.02.2017 - Informuję, że zgodnie z opinią Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 09 lutego 2017r. umowa o praktykę zawodową studencką jest odmianą umowy o praktyki absolwenckie i nie podlega ubezpieczeniu społecznemu, a tym samym od tego tytułu nie należy odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Zgodnie z przywołanym w odpowiedzi art.2 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich, praktykę absolwencką może odbywać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia. Tym samym problem wysokości wypłacanego stypendium został rozstrzygnięty i wynosi 2300 zł/mc.

 

 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyk zawodowych znajdują się na stronie:

http://platnepraktyki.kpswjg.pl/