Zajęcia z kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu

Podglądamy co dzieje się na zajęciach z kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu prowadzonych przez Panią mgr Małgorzatę Nyc.