Kryteria przyjęć

Rekrutacja na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym na niżej wymienione kierunki:

1. Fizjoterapia (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

2. Pielęgniarstwo (w systemie stacjonarnym)

3. Wychowanie fizyczne ze specjalnością animator czasu wolnego

    Wychowanie fizyczne ze specjalnością trener personalny

    (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

4. Edukacja techniczno-informatyczna (w systemie stacjonarnym) >>>

5. Dietetyka (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

 

Wstęp na studia jest wolny.

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów.

 

Podstawa prawna - rok akademicki 2016/2017: