KOMISJE WYDZIAŁOWE

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Koordynator wydziałowy ds. jakości kształcenia:

dr Tomasz Ignasiak

 

Członkowie:

dr Irena Bartusiak

dr inż. Damian Dudek

dr Anna Staszewka

dr Izabela Wróblewska

mgr Barbara Janiak

mgr Iwona Cieślik - sekretarz

 

Kierownicy zakładów:

dr Dorota Cichoń

dr Jacek Falkenberg

dr Beata Laszkiewicz

mgr Joanna Dudek

mgr Teresa Gola

 

Studenci:

Kacper Migda

Katarzyna Witlib

 

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Przewodniczący:

dr Wioletta Palczewska

 

Członkowie:

dr hab. Jarosław Domaradzki

dr Rafał Szafraniec

dr Małgorzata Fortuna

mgr Wojciech Lara

 

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA BUDŻETOWA

Członkowie:

dr Tomasz Jonak

dr Małgorzata Milko

dr inż. Jerzy Pietruszewski

mgr Małgorzata Biernaczyk