KOMISJE WYDZIAŁOWE

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Przewodnicząca:

dr hab. Barbara Żarowska, prof.

 

Członkowie:

dr Irena Bartusiak

dr Dorota Cichoń - Kierownik Zakładu Fizjoterapii

dr Mirosław Chrzanowski

dr Wiktor Dżygóra

dr Jacek Falkenberg - Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego

dr Tomasz Ignasiak

dr Anna Mickiewicz

mgr inż. Eugeniusz Gronostaj - Kierownik Zakładu Edukacji Techniczno-Informatycznej

mgr Joanna Dudek - Kierownik Zakładu Dietetyki

mgr Teresa Gola - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa

mgr Wojciech Lara

mgr Iwona Cieślik - sekretarz

 

Studenci:

Olga Kowalczuk (dietetyka) -> Patrycja Pietrzycka (dietetyka) w zastępstwie do końca semestru zimowego roku akademickiego 2018-2019

Nela Nikadon (pielęgniarstwo)

Patryk Prokopiuk (fizjoterapia)

Marcin Łazorski (wychowanie fizyczne)

Michał Janoszczyk (ETI)

 

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Przewodniczący:

dr Wioletta Palczewska

 

Członkowie:

dr hab. inż. Barbara Żarowska, prof.

dr Tomasz Jonak

dr inż. Karolina Semeriak-Siecla

dr Monika Sobolak

 

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA BUDŻETOWA

Członkowie:

dr Dorota Cichoń

dr Jacek Falkenberg

mgr Joanna Dudek

mgr Teresa Gola

mgr Eugeniusz Gronostaj