KOMISJE WYDZIAŁOWE

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Przewodnicząca:

dr hab. Barbara Żarowska, prof.

 

Członkowie:

dr Irena Bartusiak

dr Mirosław Chrzanowski

dr Tomasz Ignasiak

dr Anna Mickiewicz

dr Anna Staszewka

mgr inż. Paulina Dobrowolska

mgr Wojciech Lara

mgr Iwona Cieślik - sekretarz

 

Studenci:

Olga Kowalczuk (dietetyka)

Nela Nikadon (pielęgniarstwo)

Patryk Prokopiuk (fizjoterapia)

Marcin Łazorski (wychowanie fizyczne)

Michał Janoszczyk (ETI)

 

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Przewodniczący:

dr Wioletta Palczewska

 

Członkowie:

dr hab. inż. Barbara Żarowska, prof.

dr Tomasz Jonak

dr Jerzy Pietruszewski

dr Monika Sobolak

 

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA BUDŻETOWA

Członkowie:

dr Dorota Cichoń

dr Jacek Falkenberg

mgr Joanna Dudek

mgr Teresa Gola

mgr Eugeniusz Gronostaj