Koło Naukowe Studentów Wychowania Fizycznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 Opiekun: dr Irena Bartusiak
 
 Przewodniczący: Adrian Cheba
 

Koło Naukowe Studentów Wychowania Fizycznego funkcjonuje przy Wydziale Przyrodniczo-Technicznym  KPSW w Jeleniej Górze. Zostało utworzone w 2014 roku przez grupę studentów II roku Wychowania Fizycznego. Stanowi dobrowolną formę aktywności naukowej studentów, realizowanej pod kierunkiem nauczycieli akademickich KPSW.

 

Cele i zadania

 • zachęcanie studentów do podejmowania samodzielnej pracy naukowo-badawczej w sferze teorii i praktyki kultury fizycznej
 • umożliwienie realizacji twórczych aspiracji studentów
 • promowanie oryginalnych osiągnięć naukowych studentów w wymiarze krajowym i międzynarodowym

 

Obszary badań

 • projekty edukacyjne w sferze kultury fizycznej
 • perspektywy zawodowe absolwentów kierunku wychowania fizycznego
 • współczesne problemy w sporcie, wychowaniu fizycznym i zdrowotnym oraz  turystyce i rekreacji

 

Formy realizacji

 • organizowanie warsztatów, seminariów i konferencji naukowych oraz spotkań z przedstawicielami nauki i sportu
 • udział w badaniach naukowych w ramach przedmiotów praktycznych i teoretycznych realizowanych na kierunku Wychowania Fizycznego i w ramach innych projektów badawczych
 • popularyzowanie własnych osiągnięć naukowych przez udział w konferencjach naukowych (uczelnianych, ogólnopolskich, międzynarodowych), a zwłaszcza w konferencjach studenckiego ruchu naukowego
   

 

Informacja z pobytu na Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w AWF w Warszawie

          W piątek 30 maja 2014  studentki II roku WF Dominika Winiarz i Monika Jakuszko  wraz z opiekunem naukowym dr Ireną Bartusiak reprezentowały Koło Naukowe Studentów Wychowania Fizycznego Wydziału Przyrodniczo-Technicznego KPSW w Jeleniej Górze na Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. "Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców", zorganizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

      Studentki naszego Wydziału wystąpiły w panelu tematycznym wychowania fizycznego pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie  profesora Jerzego Nowocienia przedstawiając pracę pt. "Mały Mistrz w Jeleniej Górze". Celem prezentacji była próbą ustalenia poziomu znajomości i zainteresowania nauczycieli kształcenia zintegrowanego i nauczycieli wychowania fizycznego projektami edukacyjnymi w sferze kultury fizycznej a w szczególności ogólnopolskim programem "Mały Mistrz".

           W gronie uczestników Konferencji, którzy reprezentowali 21 uczelni wyższych i przedstawili 106 prac naukowych, wystąpienie naszych studentek - najmłodszych prelegentek - spotkało się z zainteresowaniem Komisji sesji panelowej.