Koło Naukowe Studentów Wychowania Fizycznego KPSW w Jeleniej Górze

 

Koło Naukowe Studentów Wychowania Fizycznego funkcjonuje przy Wydziale Przyrodniczo-Technicznym  KPSW w Jeleniej Górze. Zostało utworzone w 2014 roku przez grupę studentów II roku Wychowania Fizycznego. Stanowi dobrowolną formę aktywności naukowej studentów, realizowanej pod kierunkiem nauczycieli akademickich KPSW.

 

Cele i zadania

  • zachęcanie studentów do podejmowania samodzielnej pracy naukowo-badawczej w sferze teorii i praktyki kultury fizycznej
  • umożliwienie realizacji twórczych aspiracji studentów
  • promowanie oryginalnych osiągnięć naukowych studentów w wymiarze krajowym i międzynarodowym

 

Obszary badań

  • projekty edukacyjne w sferze kultury fizycznej
  • perspektywy zawodowe absolwentów kierunku wychowania fizycznego
  • współczesne problemy w sporcie, wychowaniu fizycznym i zdrowotnym oraz  turystyce i rekreacji

 

Formy realizacji

  • organizowanie warsztatów, seminariów i konferencji naukowych oraz spotkań z przedstawicielami nauki i sportu
  • udział w badaniach naukowych w ramach przedmiotów praktycznych i teoretycznych realizowanych na kierunku Wychowania Fizycznego i w ramach innych projektów badawczych
  • popularyzowanie własnych osiągnięć naukowych przez udział w konferencjach naukowych (uczelnianych, ogólnopolskich, międzynarodowych), a zwłaszcza w konferencjach studenckiego ruchu naukowego
 

Opiekun koła:

 

dr Irena Bartusiak   wyślij e-mail - dr Irena Bartusiak

 

Przewodniczący:

 

Adrian Cheba.........................................................................................................................................................................
 
 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 studentka I roku WF Magdalena Talarczyk wzięła czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców” zorganizowanej 20 maja 2016 przez Akademię Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie.

Magdalena Talarczyk wystąpiła w panelu tematycznym „Sport wyczynowy” pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Mazurka i prof. Jakuba Adamczyka przedstawiając pracę pt. „Druga strona medalu – moja droga kształtowania sportowych orientacji życiowych”. Celem prezentacji była próba odpowiedzi autorki na najprostsze, ale jednocześnie bardzo inspirujące i kontrowersyjne pytania o sens i jakość życia sportowca, samotnie, bez sztabu szkoleniowców i stałego zabezpieczenia finansowego realizującego swoją prawdziwą pasję sportową. Opracowanie przygotowano w oparciu o metodę biograficzną.

Streszczenie wystąpienia Magdaleny Talarczyk zostało opublikowane w materiałach pokonferencyjnych pod red. P. Majdak AWF Warszawa 2016. Studentka wspólnie z opiekunem Koła Naukowego w oparciu o zgromadzony materiał badawczy przygotowuje artykuł do druku w Zeszytach Wydziału Przyrodniczo-Technicznego.

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

 

          W piątek 30 maja 2014  studentki II roku WF Dominika Winiarz i Monika Jakuszko  wraz z opiekunem naukowym dr Ireną Bartusiak reprezentowały Koło Naukowe Studentów Wychowania Fizycznego Wydziału Przyrodniczo-Technicznego KPSW w Jeleniej Górze na Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. "Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców", zorganizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

      Studentki naszego Wydziału wystąpiły w panelu tematycznym wychowania fizycznego pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie  profesora Jerzego Nowocienia przedstawiając pracę pt. "Mały Mistrz w Jeleniej Górze". Celem prezentacji była próbą ustalenia poziomu znajomości i zainteresowania nauczycieli kształcenia zintegrowanego i nauczycieli wychowania fizycznego projektami edukacyjnymi w sferze kultury fizycznej a w szczególności ogólnopolskim programem "Mały Mistrz".

           W gronie uczestników Konferencji, którzy reprezentowali 21 uczelni wyższych i przedstawili 106 prac naukowych, wystąpienie naszych studentek - najmłodszych prelegentek - spotkało się z zainteresowaniem Komisji sesji panelowej.