INFORMATYCZNE KOŁO NAUKOWE "INTELEKKT"

Opiekun: dr inż. Damian Dudek

Kim jesteśmy?

Do Koła Naukowego "InteleKKt" należą studenci, którzy interesują się współczesną informatyką i chcą z  tego zakresu zdobywać ciekawą wiedzę oraz umiejętności niedostępne w  ramach standardowego programu studiów.

Co robimy?

Obszary zainteresowań Koła są ustalane na bieżąco przez jego członków i obejmują m.in.: technologie budowy dynamicznych aplikacji internetowych (XHTML, XML, CSS, PHP, ASP.NET i  inne), zaawansowane projektowanie i programowanie baz danych oraz grafika 3D. Z tego zakresu członkowie Koła realizują ciekawe projekty (np. wirtualny spacer po zabytkach Jeleniej Góry, komunikator internetowy "JaKK" - alternatywa dla "Gadu-Gadu"; gra sieciowa z grafiką 3D, oparta na środowisku "Blender"). Staramy się, aby autorzy wyróżniających się prac, publikowali swoje osiągnięcia na forum ogólnopolskim (artykuły w czasopismach lub referaty na konferencjach). Podczas roku akademickiego spotykamy się co 2-3 tygodnie w laboratorium komputerowym, a naszą preferowaną formą wspólnej pracy są referaty połączone z warsztatami i dyskusją, które pozwalają uczestnikom aktywnie zdobywać wiedzę (w przeciwieństwie do tradycyjnych wykładów). Jednak Koło "InteleKKt" to nie tylko sama praca, ale także spotkania integracyjne i towarzyskie w miłej atmosferze. Więcej informacji - na  naszej stronie www.intelekkt.kpswjg.pl.

Jak można dołączyć do Koła "InteleKKt"?

Nasza organizacja jest otwarta dla wszystkich studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, którzy akceptują Statut Koła i chcą zaangażować się w jego działalność. Przynależność do Koła "InteleKKt" nie wiąże się z ponoszeniem przez uczestnika żadnych kosztów finansowych. Aby dołączyć do Koła, należy skontaktować się z  przewodniczącym, zastępcą przewodniczącego lub opiekunem merytorycznym. Więcej informacji o naszym Kole, jego działalności, spotkaniach, wyjazdach i uczestnikach - można uzyskać na naszej stronie: www.intelekkt.kpswjg.pl.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!