STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZYKOTERAPEUTYCZNE "PHYSIS"

Studenckie Koło Naukowe Fizykoterapeutyczne „PHYSIS” zrzesza studentów z kierunku fizjoterapii, którzy zainteresowani są poszerzeniem wiedzy na tematy związane z  wykorzystaniem energii fizykalnej nie tylko w procesie leczniczym ale również:

  • w odnowie biologicznej,
  • w profilaktyce,
  • w kosmetologii.

Koło fizykoterapeutyczne „Physis”  działa od dwóch lat, posiada swoją siedzibę na terenie Uczelni w budynku nr 3, spotkania odbywają się raz w  miesiącu lub w razie potrzeby częściej.

Założeniem koła fizykoterapeutycznego „Physis” jest:
- uczestniczenie studentów w konferencjach naukowych organizowanych dla studentów z możliwością czynnego udziału,
- organizowanie spotkań, na których zapoznajemy nowe metody fizykoterapeutyczne, nie objęte standardami nauczania,
- organizowanie wycieczek do SPA – ostatnia odbyła się w maju 2009 roku do SPA Jelenia Struga znajdującego się w Kowarach,
- zwiedzanie sztolni powyrobiskowych,
- możliwość skorzystania z hartowania organizmu podczas kąpieli w wodospadzie,
- opracowywanie prezentacji multimedialnych i zdjęć z zakresu zabiegów fizykoterapeutycznych do prac licencjackich.

Opiekunami koła fizykoterapeutyczne „Physis” są:

- dr Dorota Cichoń,
- dr Iwona Demczyszak,
- dr Monika Sobolak.