STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZYKOTERAPEUTYCZNE "PHYSIS"

Studenckie Koło Naukowe Fizykoterapeutyczne „PHYSIS” zrzesza studentów z kierunku fizjoterapii, którzy zainteresowani są poszerzeniem wiedzy na tematy związane z  wykorzystaniem energii fizykalnej nie tylko w procesie leczniczym ale również:

  • w odnowie biologicznej,
  • w profilaktyce,
  • w kosmetologii.

Koło fizykoterapeutyczne „Physis”  działa od dwóch lat, posiada swoją siedzibę na terenie Uczelni w budynku nr 3, spotkania odbywają się raz w  miesiącu lub w razie potrzeby częściej.

Założeniem koła fizykoterapeutycznego „Physis” jest:
- uczestniczenie studentów w konferencjach naukowych organizowanych dla studentów z możliwością czynnego udziału,
- organizowanie spotkań, na których zapoznajemy nowe metody fizykoterapeutyczne, nie objęte standardami nauczania,
- organizowanie wycieczek do SPA – ostatnia odbyła się w maju 2009 roku do SPA Jelenia Struga znajdującego się w Kowarach,
- zwiedzanie sztolni powyrobiskowych,
- możliwość skorzystania z hartowania organizmu podczas kąpieli w wodospadzie,
- opracowywanie prezentacji multimedialnych i zdjęć z zakresu zabiegów fizykoterapeutycznych do prac licencjackich.

 

Opiekunowie Koła:

 
- dr Dorota Cichoń  wyślij e-mail - dr Dorota Cichoń

- dr Iwona Demczyszak  wyślij e-mail - dr Iwona Demczyszak

- dr Monika Sobolak  wyślij e-mail - dr Monika Sobolak
 
 
.........................................................................................................................................................................
 
 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

  1. Czynny udział w trzech ogólnopolskich konferencjach naukowych w roku akademickim 2016/2017, na których studenci prezentowali prace przygotowane w ramach koła naukowego w sesjach plakatowych.
  2. Studentka 3 roku Fizjoterapii Marta Michalska brała czynny udział w XII Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt ,,Perspektywy rozwoju fizjoterapii’’, która odbyła się w dniach 25-26 listopada 2016 w Pabianicach. Na konferencji studentka przedstawiła pracę pt. ,,Porównanie skuteczności wybranych zabiegów fizykalnych u osób z uszkodzeniem stożka rotatorów’’. Obecnie praca oczekuje na opublikowanie w formie monografii.
  3. Studentka 2 roku Fizjoterapii Andreani Coralie brała czynny udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców pt. „Biomedyczne i psychofizyczne uwarunkowania współczesnego sportu” w Rzeszowie, która odbyła się w dniach 20-21 kwietnia 2017roku. W ramach sesji plakatowej studentka zaprezentowała pracę w języku polskim i angielskim pt ,,Analiza występowania urazów, metody usprawniania oraz stosowanie profilaktyki u osób grających w squasha.’’
  4. Studentka 1 roku Fizjoterapii Natalia Kowalczyk brała czynny udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt ,,Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie’’ Senior w zdrowiu i chorobie w Poznaniu 2 czerwca 2017 roku , na której zaprezentowała pracę pt. ,,Formy aktywizacji seniorów realizowane w ramach działalności Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku’’

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Studenci II roku fizjoterapii brali czynny udział w konferencjach, na których prezentowali prace przygotowane w ramach koła naukowego w sesjach plakatowych:

20-21.05.2016 IX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Majówka Młodej Fizjoterapii” we Wrocławiu. Studenci w ramach sesji plakatowej zaprezentowali następujące prace:

  • Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa w kontekście aktywności fizycznej u młodzieży gimnazjalnej
  • Przydatność fizjoterapii w przygotowaniu kobiet do aktywnego porodu w badaniach ankietowych
  • Terapia zajęciowa jako metoda wspomagająca rehabilitację osób z mózgowym porażeniem dziecięcym

20-21.05.2016 III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii w Krakowie. Studentka przedstawiła pracę pt. Przydatność miejscowej krioterapii oraz prądów TENS w leczeniu chorych z rozpoznaniem rwy kulszowej.