KOŁO FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO

Opiekunem Koła Naukowego jest dr Małgorzata Fortuna

Koło Naukowe Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z Zakresu Fizjologii Wysiłku Fizycznego rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2009/2010. Ma swoją siedzibę w budynku nr 3 w sali 11

CEL DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO:

Studenci zrzeszeni w Kole Naukowym poznają testy, aparaturę i możliwości oceny zmian adaptacyjnych w organizmie człowieka, przeprowadzając próby wysiłkowe. Dokonują badań na osobach nie trenujących, na zawodnikach sportowych w celu określenia zmian adaptacyjnych organizmu. Wykonują badania epidemiologiczne na wybranych grupach społecznych w aspekcie promocji zdrowia.

Przeprowadzone analizy badań zostają opracowane i przedstawione na tematycznych konferencjach naukowych oraz przedłożone do druku.

 

DZIAŁALNOŚĆ:

Prace prezentowane były m. inn. na:

VII Międzynarodowych Dniach Fizjoterapii „Choroby cywilizacyjne – znaczenie fizjoterapii w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia”, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 28-30.05.2010

Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Majówka Młodej Fizjoterapii”, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 27-29.05.2011:

Opracowane badania przez członków Studenckiego Koła Naukowego zostały opublikowane w Zeszytach Wydziału Przyrodniczego, wyd. KPSW Jelenia Góra oraz Monografii AM we Wrocławiu. Niektóre przedstawiane prace przez uczestników Koła Naukowego: