KOŁO FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO

 

Koło Naukowe Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z Zakresu Fizjologii Wysiłku Fizycznego rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2009/2010. Ma swoją siedzibę w budynku nr 3 w sali 11

CEL DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO:

Studenci zrzeszeni w Kole Naukowym poznają testy, aparaturę i możliwości oceny zmian adaptacyjnych w organizmie człowieka, przeprowadzając próby wysiłkowe. Dokonują badań na osobach nie trenujących, na zawodnikach sportowych w celu określenia zmian adaptacyjnych organizmu. Wykonują badania epidemiologiczne na wybranych grupach społecznych w aspekcie promocji zdrowia.

Przeprowadzone analizy badań zostają opracowane i przedstawione na tematycznych konferencjach naukowych oraz przedłożone do druku.

Opracowane badania przez członków Studenckiego Koła Naukowego zostały opublikowane w Zeszytach Wydziału Przyrodniczego, wyd. KPSW Jelenia Góra oraz Monografii AM we Wrocławiu.

 

Opiekun Koła:

 
 dr Małgorzata Fortuna  wyślij e-mail - dr Małgorzata Fortuna
 
.........................................................................................................................................................................
 

Plan na rok 2017/2018

Przeprowadzenie badań z zakresu fizjologii wysiłku zgodnie z zainteresowaniami zaproponowanymi przez studentów w konsultacji z Opiekunem Koła.

Przedstawienie wyników na tematycznych konferencjach pod koniec semestru letniego, opublikowanie prac, promowanie działalności naukowej naszej Uczelni.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 

W roku akademickim 2016/2017 odbywały się cykliczne spotkania w pracowni fizjologii s.11 oraz w Hali Wielofunkcyjnej, gdzie studenci Koła Naukowego Wydziału Przyrodniczego z Zakresu Fizjologii Wysiłku Fizycznego wykonali następujące prace:

Studenci:

Kamil Golian, Natalia Baczyńska, Kaludyna Rusnarczykwspółuczestniczyli w przygotowaniu prac, które przedstawili na tematycznych konferencjach w ubiegłym roku akademickim. W obecnym roku prace zostały przedstawione do druku w Zeszytach Naukowych KPSW

Adrian Markiewicz, Gracjan Socha, Kamil Walczewski, Patryk Winiarz, Tomasz Zabłocki, Dagmara Pałasz, Joanna Karniauczestniczyli w badaniach wydolnościowych w ramach promocji naszej Uczelni w dniach:12-13.01.2017 oraz 6-7.04.2017. Badania zostały przeprowadzone na piłkarzach z klubów: KKS Jelenia Góra, Lotnik Jeżów Sudecki, Granica Bogatynia, Olimpia Kowary. Testy były prowadzone w kierunku oceny okresu przygotowawczego u piłkarzy. Organizacją powyższych działań zajął się wykładowca KPSW Pan Leszek Harapin.

Gracjan Socha, Kamil Walczewski, Patryk Winiarz, Tomasz Zabłocki przedstawili prace:

  1. Porównanie oceny wydolności anaerobowej u piłkarzy w przedziale wieku 12-14 lat oraz 17-18 lat na podstawie testu Wingate.
  2. Ocena kształtowania się poziomu wydolności tlenowej u piłkarzy w okresie przygotowawczym.
  3. Ocena poziomu wydolności tlenowej u piłkarzy w zależności od stażu wytrenowania.
  4. Ocena kształtowania się parametrów spirometrycznych u piłkarzy w okresie przygotowawczym.

Prace zostały zaprezentowane na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców „Biomedyczne i psychofizyczne uwarunkowania współczesnego sportu.”w Rzeszowie, 20-21 kwietnia 2017 r. w przyszłości zostaną przedstawione do druku w Sci.Rev.Phys.Cult.

Grzegorz Marciniakzaprezentował pracę ptWpływ usprawniania fizjoterapeutycznegona ruchomość obręczy barkowej u kobiet po zabieguoszczędzającym i radykalnym leczeniu raka piersi na XII Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapiidn. 25-26.11.2016 w Pabianicach. Praca zostanie opublikowana w Monografii Fizjoterapii Polskiej.

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Studenci przedstawiali referaty na następujących konferencjach:

20-21.05.2016 IV Międzynarodowa Konferencja Wiosna Fizjoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Referat: Kinesiotaping – niefarmakologiczna metoda leczenia bólu w dyskopatii lędźwiowej.

26.04.2016 IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Referat: Uszkodzenia więzadeł krzyżowych kolana - studium jednego przypadku.

26.04.2016 IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Referat: Poziom wydolności tlenowej studentów KPSW w Jeleniej Górze w zależności od stylu życia. Student zdobył III miejsce w przeglądzie krajowym.

 

 

Niektóre przedstawiane prace przez uczestników Koła Naukowego: