KOŁO NAUKOWE DIETETYKÓW "PROZDROWIE"

Studenckie Koło Naukowe Dietetyków „Prozdrowie” funkcjonuje przy Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

 

Nasze cele

 

– rozwijanie zainteresowań studentów;
– popularyzacja wiedzy dotyczącej żywienia i zdrowego stylu życia;
– prezentowanie dorobku SKND „PROZDROWIE” szerszej grupie odbiorców;
– rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych studentów;
– promowanie Uczelni, w szczególności Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze;
– integracja środowiska studenckiego.

 

Jak działamy?


– organizujemy prelekcje i wykłady o tematyce żywieniowej,
– podejmujemy i prowadzimy prace naukowo-badawcze,
– uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach naukowych,
– publikujemy własne osiągnięcia naukowe.

 

 

Kto może do nas dołączyć? 


Członkiem SKND „PROZDROWIE” może zostać każdy student Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 

Opiekun Koła:

mgr inż. Beata Lewandowska  wyślij e-mail - mgr inż. Beata Lewandowska

 

 

Skład Zarządu:

1. Przewodnicząca: Dominika Kudelska

2. Z-ca przewodniczącej: Seweryn Blajer

3. Sekretarz: Daria Golba

 

Członkowie:

1. Seweryn Blajer

2. Dominika Kudelska

3. Daria Golba

4. Maria Staszczak

 

 

 
 

 

.........................................................................................................................................................................

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

W dniu 4.11.2017r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się Konferencja Naukowa „Trends in Dietetics 2017”. Patronat honorowy nad tegorocznymi obradami objął Uniwersytet Medyczny oraz Prezydent Miasta Łodzi.
Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą reprezentowali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków „PROZDROWIE”: Dagmara Karpowicz oraz Sylwia Górska (III rok dietetyki), Maria Staszczak oraz Seweryn Blajer (II rok dietetyki) wraz z opiekunem naukowym Koła – mgr inż. Beatą Lewandowską.
Tegoroczna konferencja naukowa poświęcona była najnowszym doniesieniom, trendom i kontrowersjom związanym z żywieniem.
Studenci mieli okazje wysłuchać wykładów znanych naukowców dotyczących:
- roli astaksantyny oraz oleaceiny w profilaktyce chorób układu krążenia,
- neofobii żywieniowej dzieci,
- znaczenia i zastosowania niskokalorycznych substancji słodzących,
- znaczenia diety w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit.

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

 

22.04.2016 prelekcja otwierająca XVI Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Ratujmy naszą ziemię” w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach. Temat tegorocznej edycji konkursu - Jedzenie na urodę i myślenie!, motto - Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra. Konkurs objęty był patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Studenci wraz z opiekunem otrzymali podziękowania od Dyrekcji Zespołu Szkół Artystycznych.

12.05.2016 Zajęcia edukacyjne o tematyce żywieniowej dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „TUPTUŚ” w Jeleniej Górze.

15.05.2016 Promocja uczelni podczas Jeleniogórskiego Święta Edukacji. Studenci przygotowali poczęstunek oraz krótkie materiały edukacyjne promujące prawidłowy sposób odżywiania.

04.06.2016 Promocja uczelnipodczas festynu rodzinnego „Czas na zdrowie” w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.

 

Skontaktuj się z nami i dołącz do nas.

ZAPRASZAMY!