Studenckie Koło Naukowe "BOLUS"

            Członkowie Koła BOLUS są zaangażowani w projekty naukowe dotyczące prewencji pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowej oraz stopnia świadomości wśród studentów KPSW w Jeleniej Górze dotyczących czynników ryzyka rozwoju miażdżycy i schorzeń z nią związanych.

         Zorganizowano wśród studentów kierunku pielęgniarstwa KPSW wypełnianie, zbieranie i analizowanie wyników kwestionariuszy badających wiedzę ankietowanych  na temat czynników ryzyka miażdżycy oraz optymalnego poziomu rekreacyjnej aktywności fizycznej zapobiegającej rozwojowi miażdżycy. Uzyskane wyniki są aktualnie w fazie opracowywania.

        Przeprowadzono akcję pobierania próbek krwi wśród wolontariuszek, członkiń Koła do badań w zakresie gospodarki lipidowej, stężenia glukozy i analiz genetycznych, wykrywających wrodzone predyspozycje do zmian miażdżycowych układu sercowo-naczyniowego. Wyniki tych  badań są w trakcie opracowywania i analizy statystycznej. 

       Członkowie Koła  zgromadzili kilkadziesiąt ankiet od osób chorych na cukrzycę 2 typu, badając rozpowszechnienie czynników ryzyka miażdżycy, częstość powikłań narządowych w cukrzycy oraz zdiagnozowanej choroby niedokrwiennej serca. Siedziba koła znajduje się na terenie uczelni w budynku nr 3.

Program działalności Studenckiego Koła Pielęgniarskiego „BOLUS”

·         poszerzanie wiadomości teoretycznych i praktycznych z zakresu  pielęgniarstwa         i promocji zdrowia;

·         udział i prezentacje prac i wyników badań na konferencjach naukowych;

·         opracowywanie pomocy dydaktycznych, prelekcje, pokazy i szkolenia z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia;

·         pisanie prac naukowych o tematyce zabiegowej i nie zabiegowej;

·         spotkania dydaktyczne ze specjalistami poszczególnych dziedzin medycznych;

·         dyskusje na temat kodeksu etycznego pielęgniarek i położnych, modelu pielęgnowania i jego zastosowania w realiach współczesnego szpitalnictwa;

·         prezentacje, referaty, wizytacje w placówce dotyczące pielęgniarstwa endoskopowego;

·         pielęgniarstwo operacyjne (zadania pielęgniarek) - referaty, zajęcia praktyczne;

·         pielęgniarstwo pediatryczne – wizytacje w placówce, zajęcia praktyczne, referaty;

·         współpraca z innymi organizacjami: ZOL w Jeleniej Górze, PCK, Punktem Krwiodastwa, Ośrodkiem Opiekuńczym w Szklarskiej Porębie;

·         współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim.

 

 

Opiekunowie Koła:

prof. Małgorzata Sobieszczańska

mgr Teresa Gola

Przewodnicząca:

Kamila Twardowska

e-mail: kamilatwardowska8@wp.pl

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!