KIERUNKI

fizjoterapia   

Fizjoterapia

Studia przygotowują do planowania i realizowania fizjoterapii w procesie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji a także odnowy biologicznej i sportu. Absolwenci są uprawnieni do wykonywania kompleksowej fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii i masażu), pośrednich czynności zawodowych, wynikających z poszczególnych działów medycyny oraz promocji zdrowia.
czytaj więcej...

     
Pielęgniarstwo  

Pielęgniarstwo

Studia licencjackie 6 semestralne przygotowują wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską, do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, Świadczenia wysokiego poziomu usług medycznych, promocji i edukacji zdrowotnej, wobec człowieka w zdrowiu i chorobie, w każdym okresie jego życia.
czytaj więcej...

     
Wychowanie fizyczne  

Wychowanie fizyczne

Studia zawodowe na kierunku "Wychowanie fizyczne" przygotowują do pracy nauczycielskiej w szkołach podstawowych i gimnazjach. Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych z zakresu kultury fizycznej. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają 6 semestrów.
czytaj więcej...

     
Informatyka  

Edukacja Techniczno-Informatyczna

Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) - to kierunek inżynierski dla osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu informatyki, podstaw inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, eksploatacji i  diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych. Przedmioty informatyczne są wiodącymi na kierunku ETI...
czytaj więcej...

     
   

Dietetyka

Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy obejmującą zagadnienia z obszaru
nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają 6 semestrów...
czytaj więcej...