KIERUNKI

3-letnie studia licencjackie ze specjalnścią:

- dietoprofilaktyka i dietoterapia

- dietetyka w rekreacji

dowiedz się więcej <<<

3-letnie studia inżynierskie ze specjalnścią:

- hybrydowe systemy zasilania

- inżynieria oprogramowania

- systemy informatyczne w medycynie

dowiedz się więcej <<<

5-letnie jednolite studia magisterskie

dowiedz się więcej <<<

3-letnie studia licencjackie

dowiedz się więcej <<<

2-letnie studia magisterskie

dowiedz się więcej <<<

3-letnie studia licencjackie ze specjalnością:

- animator czasu wolnego

- trener personalny

dowiedz się więcej <<<