Instruktor Rekreacji Ruchowej - część ogólna i specjalistyczna

Ogólna część kursu:

informacje>>>                    podanie>>>

 

Specjalistyczna część kursu:

narciarstwo zjazdowe >>>   podanie >>>

pływanie >>>                     podanie >>>

snowboard >>>                  podanie >>>

tenis ziemny >>>               podanie >>>

aerobik >>>                       podanie >>>

narciarstwo biegowe >>>    podanie >>>

samoobrona >>>                podanie >>>