Kierunek: FIZJOTERAPIA - jednolite magisterskie

Kierunek: FIZJOTERAPIA - jednolite magisterskie

 

 

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie*

Poziom kwalifikacji: poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Studia trwają: 5 lat (dziesięć semestrów)

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister**

 

 

 

Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze  fizycznej

Dziedzina nauk: o kulturze fizycznej, o zdrowiu, medycznych

Dyscyplina naukowa: medycyna

Ukończenie studiów II stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów III stopnia (doktorskich).
 
 

* Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

** Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu. 

 

 

W trakcie studiów student odbywa 1560 godzin praktyk zawodowych,

w tym 960 godzin praktyk zawodowych na V roku studiów.

Dzięki temu, po ukończeniou studiów, można od razu przystąpić
 
do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) bez konieczności

odbywania dodatkowej 6-miesięcznej praktyki zawodowej, o której mowa
 
w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO PROWADZENIA KIERUNKU

POLSKA
KOMISJA AKREDYTACYJNA

 
 
Uchwałą nr 377/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w sprawie uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku fizjoterapia na poziomie studiów magisterskich o profilu praktycznym.
 
 
 
 

MINISTERSTWO NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Decyzja MNiSW nadania Wydziałowi Przyrodniczo-Technicznemu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku fizjoterapia:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

REKRUTACJA

wymagane dokumenty <<<

kryteria przyjęć <<<

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów, kierunki studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, weterynaria, prawo i prawo kanoniczne są prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie.

W związku z powyższym, od 1 października 2017/2018 nowo przyjęci kandydaci na kierunek fizjoterapia będą kształcić się przez 5 lat w ramach jednolitych studiów magisterskich. Po ukończonych studiach otrzymają tytuł magistra fizjoterapii.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. poz. 1994)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW

 

Wszystkich naszych absolwentów, którzy chcą pracować w zawodzie fizjoterapeuty, informujemy o konieczności rejestracji i złożenia wniosku do Ministra Zdrowia o wydanie Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (https://kif.info.pl).

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje: Fizjoterapeuci mają obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2015.1994 ze zm.), nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu. Wyznaczony przez tę ustawę okres przejściowy, w którym fizjoterapeuci mogą pracować na dotychczasowych zasadach, upływa 31 maja 2018 r. Po tym dniu, osoby, które nie uzyskają prawa wykonywania zawodu nie będą mogły udzielać świadczeń w charakterze fizjoterapeuty.