I wykład otwarty z cyklu "Informatyka bez tajemnic"

Dnia 23 stycznia 2017 roku, I wykład z cyklu "Informatyka bez tajemnic" pt.

Wykorzystanie wybranych zjawisk fizycznych.

Problemy eksploatacyjne aparatury łączeniowej i możliwości ich rozwiązania.

wygłosił prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński.

Prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński w swoim dorobku naukowym posiada ponad 300 publikacji, 6 książek i monografii i ok. 30 patentów krajowych. Członek wielu towarzystw naukowych. Obszar Jego aktywności zawodowej i naukowej jest szeroki i obejmuje, m.in. elektroenergetykę, elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową, elektrotechnikę i automatykę górniczą, sieci sensoryczne, technikę światłowodową i ostatnio technologię PLC w sieciach niskiego i średniego napięcia. Kieruje zespołami badawczymi w ramach grantów i współpracy z przemysłem.