Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 

PRAKTYCZNE STUDIA INŻYNIERSKIE

 

Forma studiów: stacjonarne

Studia trwają: 3,5 roku (siedem semestrów)

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier

 

Są to studia inżynierskie, gdzie podstawowym celem kształcenia jest dostarczenie studentom wiedzy z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej, jako inżynier systemów informatyczno-technicznych, w przedsiębiorstwach, instytucjach oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej świadczącej różnego rodzaju usługi informatyczne z zakresu projektowania, eksploatacji, konserwacji i obsługi systemów informatycznych w instytucjach i przedsiębiorstwach.

Program studiów


   Realizację powyższego celu zabezpiecza opracowany program studiów, który przewiduje duży stopnień indywidualizacji i elastyczności względem współczesnego rynku pracy, a student poprzez praktyki zawodowe, realizowane w okresie studiów, ma możliwość zdobycia wymaganego doświadczenia zawodowego przed podjęciem stałej pracy po ukończeniu studiów.
W programie studiów m. in.:

  •     Komputerowe systemy wspomagania projektowania i wytwarzania.
  •     Programowanie komputerów.
  •     Projektowanie i obsługa baz danych.
  •     Projektowanie i konfiguracja sieci komputerowych.
  •     Projektowanie aplikacji mobilnych.
  •     Inżynieria oprogramowania i projektowania serwisów internetowych.
  •     Komputerowe systemy sterowania i wizualizacji procesów produkcji.
  •     Wizualizacja systemów informacji przestrzennej.

Praktyki zawodowe


  Na miejsca praktyk zawodowych, studentom proponuje się przedsiębiorstwa i instytucje w których w przyszłości mogliby pojąć pracę zgodnie z ich planami życiowymi. Do wyboru student ma firmy programistyczne, firmy z rozbudowanym działem IT i działem konstrukcyjnym oraz firmy zajmujące sie serwisowaniem sprzetu komputerowego.

Rozszerzony 6-miesięczny program praktyk, oparty o szeroki zakres współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, to kolejne atuty kształcenia na kierunku, a jednym z elementów współpracy z przedsiębiorstwami jest możliwość podjęcia pracy zgodnie z podpisaną umową oraz możliwość wyboru tematu i napisania pracy inżynierskiej przy wsparciu specjalistycznym i logistycznym przedsiębiorstwa.
Poza przedmiotami technicznymi stopniowo są wprowadzane do programu nauki także przedmioty społeczne i wybrane podstawowe, jak również ekonomiczne. Wiedza zdobywana podczas zajęć przez studentów jest wykorzystywana w zintegrowanych rozwiązaniach projektowych, opracowywanych w ramach zajęć z projektowania informatycznego i technicznego w czasie których wykonywane sa zadania projektowe o różnym stopniu złożoności. Studenci studiów inżynierskich wykonują projekt dyplomowy na semestrze 7. Studia inżynierskie kończą się publiczną prezentacją projektu dyplomowego i egzaminem końcowym.

Możliwości dalszego rozwoju absolwenta

   Ukończenie studiów i zdobycie tytułu inżyniera nie zamyka dalszego rozwoju absolwenta. Zakres pozyskanej wiedzy oraz umiejętności w czasie studiów, umożliwiają absolwentowi podjęcie studiów drugiego stopnia oraz zdobycie dodatkowych certyfikowanych uprawnień umożliwiających użytkowanie nowoczesnych systemów i technologii informatycznych, znajdujących zastosowanie podczas zarządzania, jakością oraz bezpieczeństwem informatycznym.

Przyporządkowanie kierunku „Edukacja techniczno-informatyczna” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz wskazanie procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się  na kierunku.

Dyscyplina naukowa

Dziedzina nauki

Procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie  z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się

kierunek edukacja techniczno-informatyczna

informatyka techniczna i telekomunikacja *

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

61,61%

automatyka, elektronika i elektrotechnika

21,80%

pozostałe

16,59%

Łącznie

100%

 

*dyscyplina wiodąca

Dyscypliną wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się jest dyscyplina naukowa „informatyka techniczna i telekomunikacja” (61,61% efektów uczenia się).