STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "PARAMEDYK"

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PARAMEDYK

Studenckie Koło Naukowe „Paramedyk” funkcjonuje przy Wydziale Przyrodniczo-Technicznym  KPSW w Jeleniej Górze. Jego założycielami w 2004 roku byli ówcześni studenci Ratownictwa Medycznego. Obecnie „Paramedyk” tworzą studenci wydziału Pielęgniarstwa i  Fizjoterapii. Siedziba koła znajduje się na terenie uczelni w budynku nr 3 sala 05.

Cel działalności Studenckiego Koła Naukowego „Paramedyk”

 

  • pogłębianie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • rozwój indywidualnych zainteresowań studentów,
  • rozwój działalności naukowej,
  • uczestniczenie w zjazdach i sympozjach naukowych dotyczących pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego,
  • rozwój współpracy międzywydziałowej i międzyszkolnej,
  • współpraca z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pierwszą pomocą przedmedyczną i ratownictwem medycznym
  • udział w życiu uczelni, integracja środowiska studentów KPSW

Kto jest kim?

Opiekunowie koła:    mgr Joanna Dudek

Przewodniczący: Maciej Śliwa

Zastępca Przewodniczącego: Michał Słupek

 


Spotkania odbywają się raz w miesiącu, jeśli zachodzi potrzeba spotykamy się częściej.

 

Jak zostać członkiem naszego koła?

Aby dołączyć do nas, skontaktuj się z przewodniczącym, zastępcą przewodniczącego lub opiekunem koła.
 

Działalność:

- sędziowanie na zawodach w ramach Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” od 2005 r

- współpraca ze Szkołą Podstawową nr.8 w Jeleniej Górze w ramach nauki pierwszej pomocy - udział studentów w zajęciach z pierwszej pomocy-klasy „0” i 1-3 (od 2007 r.)
- udział w VI Manewrach Ratownictwa Medycznego „Zakład” (05-07.2008 r.)
- zabezpieczenie medyczne XXV Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w kolarstwie górskim w Przesiece (24-25.05.2008 r.)
- obstawa medyczna meczy piłki siatkowej i koszykowej (2007 - 2009 r.)
- prezentacja i szkolenie mieszkańców Jeleniej Góry w zakresie podstawowych czynności ratujących życie (RKO) w ramach promocji kierunku Pielęgniarstwo (01.05.2009)
- 13.05.2010 r. zajęcia wyjazdowe Janowice Wielkie – prezentacja i szkolenie dla grupy dzieci.
- w roku akademickim 2007/2008 członkowie Koła Naukowego „PARAMEDYK” opracowali i przeprowadzili ankiety badawcze wśród wybranej grupy studentów KK na temat: „Zakres znajomości zasad udzielania pomocy wśród studentów Kolegium Karkonoskiego”. W/w praca badawcza została zaprezentowana na VII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Siedlcach, które odbyło się pod hasłem: „Młdzież akademicka w  kreowaniu nauki” (wrzesień 2008 r.)
- w roku akademickim 2008/09 członkowie SKN opracowali i przeprowadzili ankiety badawcze na temat: „Język migowy jako platforma porozumienia między pacjentami niesłyszącymi a personelem SOR-u w Jeleniej Górze.” Wyniki wyżej wymienionej pracy badawczej zostały przedstawione na VII Międzynarodowym Seminarium Kół Studenckich na temat „Nauka młodych – nowe spojrzenie” (wrzesień 2009 r.)
- od 2008 r do 2009 roku Współpraca z Fundacją „Jeleniogórska Akcja – Bezpieczna Droga”. Współpraca polega na udziale studentów kierunku: Pielęgniarstwo, zrzeszonych w SKN „Paramedyk” w szkoleniach uczniów szkół gimnazjalnych w powiecie jeleniogórskim. Szkolenia prowadzone były zgodnie z wytycznymi Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji 2005. Akcja odbywała się pod hasłem: „Przedłużyć Bicie Serca” i trwała do  końca 2009 roku.

11 marca 2014 r. czonkowie Koła zorganizowali akcję zbiórki krwi na terenie naszej Uczelni, która była przeprowadzona przez ekipę wyjazdową RCKiK z Wałbrzycha.Oddać krew mogli wszyscy chętni, którzy zostali zakwalifikowani przez lekarza.

Za udział w w/w akcjach Studenckie Koło Naukowe "Paramedyk" otrzymało liczne dyplomy i podziękowania.

Niekiedy minuty decydują o przeżyciu człowieka, jeżli chcesz nauczyć się jak pomagać w stanach zagrożenia życia - przyjdź do nas!