Oferta dydaktyczna

 

Rekrutacja na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym odbywa się
na niżej wymienione kierunki:

 

 

 

1. Dietetyka (studia I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

    - specjalność: dietoterapia i dietoprofilaktyka

    - specjalność: dietetyka w rekreacji

2. Edukacja techniczno-informatyczna (studia inżynierskie w systemie stacjonarnym) >>>

    - specjalność: hybrydowe systemy zasilania

    - specjalność: inżynieria oprogramowania

    - specjalność: systemy informatyczne w medycynie

3. Fizjoterapia* (jednolite studia magisterskie w systemie stacjonarnym)

4. Pielęgniarstwo (studia I stopnia w systemie stacjonarnym)

5. Pielęgniarstwo (studia II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

6. Wychowanie fizyczne (studia I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

    - specjalność: animator czasu wolnego 

    - specjalność: trener personalny

 

* po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - informacja zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uczelni

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: