Oferta dydaktyczna

 

Rekrutacja na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym odbywa się
na niżej wymienione kierunki:

 

 

 

1. Dietetyka (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

    - specjalność: dietoterapia i dietoprofilaktyka

    - specjalność: dietetyka w rekreacji

2. Edukacja techniczno-informatyczna (w systemie stacjonarnym) >>>

    - specjalność: hybrydowe systemy zasilania

    - specjalność: inżynieria oprogramowania

    - specjalność: systemy informatyczne w medycynie

3. Fizjoterapia (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

4. Pielęgniarstwo (w systemie stacjonarnym)

5. Wychowanie fizyczne (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym)

    - specjalność: animator czasu wolnego 

    - specjalność: trener personalny

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: