Specjalność – Dietoprofilaktyka i dietoterapia

Specjalność – Dietoprofilaktyka i dietoterapia

Kierunek Dietetyka:

 

 

SPECJALNOŚĆ

DIETOPROFILAKTYKA I DIETOTERAPIA

 
 
 
 

Sylwetka absolwenta:

 

 
Absolwent studiów licencjackich na kierunku dietetyka uzyskuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych.
 
Przez sześć semestrów studiów licencjackich na specjalizacji Dietoprofilaktyka i dietoterapia absolwent zdobędzie wiedzę potrzebną do:
 
 1. projektowania oraz doradztwa dietetycznego,
   
 2. planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
   
 3. oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
   
 4. nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami,
   
 5. leczenia dietetycznego chorób żywieniowo zależnych oraz ich profilaktyki,
   
 6. oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
   
 7. znajomości systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,
   
 8. rozpoznawania potrzeb i preferencji żywieniowych poszczególnych grup konsumentów,
   
 9. przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet,
   
 10. organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
   
 11. prowadzenia edukacji żywieniowej,
   
 12. współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia,
   
 13. pracy jako specjalista w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
   
 14. prowadzenia własnego zakładu gastronomicznego lub firmy cateringowej,
   
 15. pracy w działach higieny żywności i żywienia zbiorowego stacji sanitarno-epidemiologicznych,
   
 16. podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.
 
Głównymi miejscami pracy zawodowej absolwenta będą publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady żywienia zbiorowego oraz zakłady i firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją zdrowej żywności.
 
Dodatkowo, student kończący specjalność Dietoprofilaktyka i dietoterapia będzie przygotowany do założenia własnej działalności - prowadzenia usług doradczych w zakresie dietetyki, organizacji i produkcji zdrowej żywności oraz usług cateringowych dla sprofilowanego konsumenta.