W zakresie – Dietoprofilaktyka i dietoterapia

W zakresie – Dietoprofilaktyka i dietoterapia

Kierunek Dietetyka:

 

 

W ZAKRESIE

DIETOPROFILAKTYKA I DIETOTERAPIA

 
 
 

 

Absolwent studiów licencjackich na kierunku dietetyka uzyskuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych.

 

Studenci w ramach prowadzonych kursów zdobędą  wiedzę potrzebną dom.in :

 • projektowania oraz doradztwa dietetycznego,

 

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,

 

 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,

 

 • nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami,

 

 • leczenia dietetycznego chorób żywieniowo zależnych oraz ich profilaktyki,

 

 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,

 

 • znajomości systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,

 

 • rozpoznawania potrzeb i preferencji żywieniowych poszczególnych grup konsumentów,

 

 • przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet,

 

 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,

 

 • prowadzenia edukacji żywieniowej,

 

 • współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia,

 

 • pracy jako specjalista w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,

 

 • prowadzenia własnego zakładu gastronomicznego lub firmy cateringowej,

 

 • pracy w działach higieny żywności i żywienia zbiorowego stacji sanitarno-epidemiologicznych,

 

 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

 

Głównymi miejscami pracy zawodowej absolwenta będą:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • zakłady żywienia zbiorowego
 • poradnie dietetyczne
 • oddziały szpitalne
 • sanatoria oraz domy opieki społecznej
 • żłobki, przedszkola, szkoły
 • zakłady i firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją zdrowej żywności