W zakresie– Dietetyka w rekreacji

W zakresie– Dietetyka w rekreacji

Kierunek Dietetyka:

 

 

W ZAKRESIE

DIETETYKA W REKREACJI

 

Sylwetka absolwenta:

 
 
Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o żywieniu człowieka, technologii produkcji i bezpieczeństwie żywności oraz promocji prozdrowotnych zachowań żywieniowych.
 
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu fizjologii i żywienia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem żywienia w obszarze turystyki i rekreacji.
 
W ramach tego zakresu przekazywana wiedza i umiejętności obejmują tematykę związaną z żywieniem człowieka, a także przygotowaniem organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego oraz regeneracji organizmu po wysiłku.
 
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do zaprojektowania diety adekwatnej do potrzeb organizmu z wykorzystaniem programów dietetycznych.
 
Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia.
 
W zakresie kompetencji społecznych posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i drugiego człowieka, skutecznie i z empatią porozumiewa się z nim oraz posiada świadomość konieczności ustawicznego kształcenia się w oparciu o wiarygodne źródła doskonalenia zawodowego i samokształcenia w dziedzinie dietetyki.
 
 

Absolwenci przygotowywani są do:

 
  1. podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i firmach cateringowych, organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach typu Wellness i SPA, fitness, hotelach z restauracjami, uzdrowiskach,
     
  2. organizacji żywienia w placówkach żywienia zbiorowego, ze szczególnym uwzględnieniem kuchni regionalnych,
     
  3. zarządzania personelem zakładów gastronomicznych oraz posiadają umiejętności marketingowe,
     
  4. podjęcia świadczenia usług w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prozdrowotnym odżywianiem.

 

REKRUTACJA NA KIERUNEK