Z życia Wydziału

Miłe odwiedziny na naszym Wydziale
Sesja w toku!
Weekend na biegówkach
Spotkanie z interesariuszami WPT
Spotkanie Polskiego Towarzystwa Fizjoter
Laboratorium otwarte
Nasza delegacja na Ukrainie