Z życia Wydziału

Rekrutacja 2021/2022
Certyfikat - Uczelnia Liderów 2021
Dietetyka prenatalna i pediatryczna
Bezpieczeństwo i ochrona danych
Fizjoterapia i opieka w geriatrii
Wychowanie fizyczne z pozytywną oceną